01 02 03 04 05

Witam Państwa na mojej stronie

Oferuję usługi z zakresu terapii logopedycznej, neurologopedycznej, masażu oraz integracji bilateralnej (BI) a w szczególności:

 • diagnostyka i trening dziecka z problemami w obrębie współpracy i koordynacji bilateralnej ciała,
 • terapia zaburzeń mowy i komunikacji,
 • terapia dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z trudnościami w nauce,
 • stymulacja rozwoju mowy,
 • masaż logopedyczny,
 • usprawnianie wędzidełka,
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ORM),
 • reedukacja osób z zaburzeniami afatycznymi,
 • terapia zaburzeń artykulacyjnych,
 • kappacyzm i gammacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski k, g),
 • rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski r),
 • sygmatyzm (seplenienie),
 • terapia taktylna/neurotaktylna,
 • integracja odruchów ustno - twarzowych,
 • masaż medyczny,
 • masaż klasyczny,
 • masaż Shantala,
 • masaż bańką chińską,
 • bioenergetyczny masaż motyla.

Serdecznie zapraszam
Karina Butkiewicz