01 02 03 04 05 06

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

Nasze odruchy są to automatyczne i spontaniczne reakcje na różne bodźce. Odruchy wykonują funkcje ochrony i obrony w naszym życiu. Aktywizują się, kiedy powstaje stres, pomagają nam w przetrwaniu, ale w tym samym czasie ograniczają nasze wybory i możliwości kreatywnego myślenia. Odruchy są również podstawą kształtowania się nawyków, rozwoju aktywności poznawczej oraz sfery emocjonalnej. Jedynym warunkiem ich pełnowartościowego funkcjonowania jest pojawienie się, rozwój i integracja w swoim czasie określonym przez przyrodę.

Niezintegrowany odruch aktywizuje obronną strategię mózgu i przeszkadza adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i zachowaniu się.

Programy korekcyjno-rozwojowe ukierunkowane na integrację odruchów są programami wsparcia naturalnego rozwoju oraz uczenia się. Bazują na wiedzy neurofizjologii, neurologii, psychologii oraz nauk o ruchu.

Źródło: https://asto.edu.pl/integracja-odruchow-dynamicznych-i-posturalnych-szkolenie/