01 02 03 04 05

O mnie

Jestem absolwentką kierunku historia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podyplomowe Studia Logopedyczne w zakresie logopedii ogólnej następnie neurologopedii ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2015r. otrzymałam państwowy dyplom technika masażysty, uzyskując kwalifikacje do wykonywania masażu zarówno leczniczego jak również relaksacyjnego czy antycellulitowego.

W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki).

Dodatkowe uprawnienia, kursy i aktywności zawodowe:

 • CERTYFIKAT ZAWODOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW,
 • kurs PROGRAMOWANIE JĘZYKA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI (niesłyszących, autystycznych , z afazją),
 • uzyskanie tytułu PROVIDERA - TERAPEUTY INTEGRACJI BILATERALNEJ (BI),
 • warsztaty: "RUCH, MUZYKA TANIEC KLUCZEM DO ROZWOJU - rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej u dzieci",
 • kurs Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD,
 • kurs TERAPIA TAKTYLNA według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • kurs TERAPIA NEUROTAKTYLNA cz. II według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • kurs Terapia Powięziowa w Modelu Holistycznym,
 • szkolenie - Logorytmika - ruch słuch słowo,
 • szkolenie - Zmysłowe zaangażowanie przez twórcze działanie - stymulacja i integracja zmysłów dzieci poprzez plastykę oraz inne dziedziny sztuki,
 • kurs INTEGRACJA ODRUCHÓW WZROKOWO - SŁUCHOWYCH,
 • szkolenie "ZROZUMIEĆ DZIECIĘCE RYSUNKI" - analiza i interpretacja rysunku dziecka,
 • kurs z Metody Dyna-Lingua M.S.,
 • warsztaty: diagnoza i terapia zaburzeń mowy na tle autyzmu metodą Dyna Lingua M.S.,
 • III szkolenie Logopedyczne pt Zaburzenia mowy na tle autyzmu,
 • IV szkolenie Logopedyczne pt Zaburzenia mowy w świetle neurolingwistyki,
 • kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • szkolenie z zakresu TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY,
 • kurs INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO – TWARZOWYCH,
 • szkolenie z zakresu ARTETERAPIA I – metodą KORART,
 • GENTLE BIO – ENERGETICS Richard C. Overly - bioenergetyczny masaż motyla,
 • kurs AFAZJA – DIAGNOZA I TERAPIA,
 • kurs masażu bańką chińską.

Dyplomy i certyfikaty