01 02 03 04 05 06

O mnie

Jestem absolwentką kierunku historia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podyplomowe Studia Logopedyczne w zakresie logopedii ogólnej następnie neurologopedii ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. W czerwcu 2015r. otrzymałam państwowy dyplom technika masażysty, uzyskując kwalifikacje do wykonywania masażu leczniczego jak również relaksacyjnego.

W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Kolejne, 4-semestralne studia podyplomowe z Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną ukończyłam w czerwcu 2019r.

Dodatkowe uprawnienia, kursy i aktywności zawodowe:

 • CERTYFIKAT ZAWODOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW,
 • kurs PROGRAMOWANIE JĘZYKA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI (niesłyszących, autystycznych , z afazją),
 • uzyskanie tytułu PROVIDERA - TERAPEUTY INTEGRACJI BILATERALNEJ (BI), - wykaz Certyfikowanych Terapeutów Bilateralnej Integracji,
 • miofunkcjonalna terapia dla osob w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel - wykaz terapeutów dolnośląskich terapii wg A. Kittel,
 • certyfikowany kurs instruktora metody Butejki (Buteyko) - lista instruktorów,
 • kurs Terapia PNF w Logopedii w dysfunkcjach wewnętrzno i zewnętrzno-oralnych. Terapia „Ręce na pacjencie” (Hands on therapy),
 • kurs EEG-Biofeedback I stopnia,
 • warsztaty: "RUCH, MUZYKA TANIEC KLUCZEM DO ROZWOJU - rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej u dzieci",
 • kurs Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD,
 • kurs TERAPIA TAKTYLNA według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • kurs TERAPIA NEUROTAKTYLNA cz. II według metody dr Swietłany Masgutowej,
 • kurs Terapia Powięziowa w Modelu Holistycznym,
 • szkolenie - Logorytmika - ruch słuch słowo,
 • szkolenie - Zmysłowe zaangażowanie przez twórcze działanie - stymulacja i integracja zmysłów dzieci poprzez plastykę oraz inne dziedziny sztuki,
 • kurs INTEGRACJA ODRUCHÓW WZROKOWO - SŁUCHOWYCH,
 • szkolenie "ZROZUMIEĆ DZIECIĘCE RYSUNKI" - analiza i interpretacja rysunku dziecka,
 • kurs z Metody Dyna-Lingua M.S.,
 • warsztaty: diagnoza i terapia zaburzeń mowy na tle autyzmu metodą Dyna Lingua M.S.,
 • III szkolenie Logopedyczne pt Zaburzenia mowy na tle autyzmu,
 • IV szkolenie Logopedyczne pt Zaburzenia mowy w świetle neurolingwistyki,
 • kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli,
 • szkolenie z zakresu TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY,
 • kurs INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO – TWARZOWYCH,
 • szkolenie z zakresu ARTETERAPIA I – metodą KORART,
 • GENTLE BIO – ENERGETICS Richard C. Overly - bioenergetyczny masaż motyla,
 • kurs AFAZJA – DIAGNOZA I TERAPIA,
 • szkolenie: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii,
 • szkolenie: Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, cz. I,
 • kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • kurs Stymulacja Autonomicznego Układu Nerwowego w Terapii Logopedycznej, Blok I,
 • warsztaty szkoleniowe: Terapia sensomotoryczna o korekta dysfunkcji ustno twarzowych - moduł 1 oraz Manipulacje ustno twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból - moduł 2,
 • kurs Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych.

Dyplomy i certyfikaty